ZIYOSULWA – JOYOUS CELEBRATION 5 LYRICS By Sabatha Masoka

Xa bufik’ ubumnyama
[When the darkness comes]
nobubi emhlabeni
[And evil in the world]
intliziyo yob’ ilindele
[The heart will be waiting]
intsindiso nal’ uncedo,
[For redemption and help]

Umasengiwelile
[When I have crossed over]
Ngaphesheya kweJordane
[The other side of Jordan]
Ingelosi iyakundibiza
[The angel will call me]
Etroneni kaYehova
[To the throne of Jehovah]

CHORUS:
Ziyosulw’iinyembezi
[Tears are wiped]
zokufa nezintsizi
[Of death and sorrow]
ayibalwa iminyaka
[No years are counted]
ubusuk’ abukho.
[Nor night]

Yonk’ imihla yemihla
[All my days]
ndiyoculel’ iNkosi,
[I will sing for the Lord]
inyembez’ zosulwe nya,
[Wipes away all tears]
uvalo luphele nya
[Fear dies totally]

Xa sengifika kuye
[When I get to Him]
yena wongibazamba ngesandla
[He will hold me by hand]
andombathis’ ingubo
[And cover me with a blanket]
besemina njalo ngihlale naye
[and I will dwell with him always]
.
thina sobusa noJesu
sohlala naye,
sophakamis’ ubukhulu bakhe
sithi bayethe
sith’ uphakem’ uMdali wezulu nomhlaba.
Nguye yedwa owafel’ izono zethu,
izono zethu, izono zethu.
Izono zethu, izono zethu

ALSO SEE  GHANA CHANT - JOYOUS 18 LYRICS By Xolani Mdlalose

Ungalahl’ ukholo lwakho.
bambelela njalo kujesu,
bambelela qinisela.

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request