song title: KASOZE – JOYOUS 9 lyrics By Nqubeko Mbatha

Sinqobile ngenxa yokwazi
Igama lakho
[We won because of knowing your name]
Sihlanziwe ngegazi lakho
[Your blood cleanse us]
Sihamba ekukhanyeni kwezwi lakho
[We’re walking in the light of your word]
Siqonde ekhaya eZulwini
[Going home in heaven]

Ngizomnika uqobo wam
[I’ll give you my all]
Ngeke ngidodle lutho
Izono zami ebengizenzile
[All the sins I commited]
Zingaphansi kwegazi lakhe
[Are under his blood]
Phansi kwegazi lakhe
[Under his blood]

Kasoze angishiye ngingedwa
[He’ll never leave me alone]
Umhlobo nguJesu
[A friend Jesus]
Kasoze ahambe
[Will never leave me]
Ngihleli ngazi unami
[I always knew He’s with me]
Ngazo zonk’ izinsuku
[Everyday]
Umelusi wami ukhona
[My sheperd is present]

Sibonile ubuhle bakho
[We saw your beauty]
Sibonile inkazimulo yakho emhlabeni
Siyabonga ngegazi lakho
[We thank you for your blood]
Siyabonga ngokusithumela unyana wakho
[We thank you for sending us your son]

(Chorus)

Ngoba ngiyazi ukuthi
[For I know that]
Umelusi wami ukhon’ungenzela okuhle
[My sheperd is here doing great things for me]
Mina ngiyazi ukuthi akasoze ahambe
[I know he’ll never leave]
Uhlalekhona njalo
[He is always present]

ALSO SEE  He Rose Lyrics by Billy Grant

(Chorus)

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request