ESIPHAMBANWENI – JOYOUS 6 LYRICS By Ntokozo Mbambo

Eduze nesiphambano
Kunomthomb’ omuhle
Amanzi okwelapha
Evela ku Jesu


CHORUS:
Esiphambanweni
Ngodumisa mina
Lapho umoya wami
Wophumula khona

Eduze nesiphambano
Ngihlale newundlu
Ngisize nsuku zonke
Ngilalel’ ithunzi

(Chorus)

Jesus keep me near the cross
There’s a greater answer
Free for everyone
There’s a healing to reap
That is glory on Calvary’s on
On
mountain

In the Cross
In the cross

Till my righteous soul shall find
Resting on the river

Ngophumula, ngophumula
Esiphambanweni
Ngophumula, ngophumula
Esiphambanweni

Nayo iNkosi uJesu
Owafela izono zami
Owafela izono zami
Owafela izono zami
Owafela izono zami
Ngophumula
Ngenxa yakhe
Nginokuphila
Nginokuphila
Nginokuphila
Nginokuphila
Ngoba yena
Ngophumula ngaye neNkosi

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request