Elu Elu Wonder Lyrics in-Full

INTRO1:

Call:       from the south south we’ve come to say!

Resp:     Ogene ruweh doh oh

Call: And from the North, we bring a song

Resp:     Allah sariki oh

Call:       From the East, we’ve come to say oh

Resp:     Chineke Imela
oh…, Ekele nile, O’ge ja mma, nwayogu nileh

Call:       in our way sing a song

Resp:     Baba we thank you, for the many many things
you dey do for us….

Call:       And from the West, we’ve come together
and say

Resp:     Oluwa eshe oh… Alabada inyor, Elboru inke,
Obatude ogu, Kare Ogu, Obanla, Kabi-yu Ose yo… Awa jubare eh…

INTRO 2:

Chineke
Imela oh oh

Anyi bebule gi Elu oh daddy

Ihe merem di m’mma

Jehovah m’oh

Anyi ne buru gi Elu oh Daddy

CHORUS:

ELu
ELu ELu
Elu Elu
oh

Bule ya Elu, Elu oh

(Repeated 4x)

VERSE 1:

You have done what my neighbours cannot do for me

You touched me and made all my bodies awake

You took all my grieves and my sorrows away

My life found a true Friend in You

Lord the Heavens are singing Your Praises

The Mountains and the Hills bow before Your throne

The birds of the air singing Loud

Non to compare Your Majesty

BRIDGE:

Oh that I love Your thoughts and my mind can’t foretold

The dept of your love

Kept my sins, can’t be found

Your mercies are new every morning

That’s why we’ve come to lift you High…

CHORUS:
(Repeated 2x)

ALSO SEE  FOR YOUR LOVE - JOYOUS 11 LYRICS By JC Boys

VERSE 2:

I will sing of your mercies

And tell of your Grace

I will tell it to all nations, exceedingly afar

I will sing of your goodness, compassion and love

I’ll spread it all over the Earth

I can see the trees waving their hands

The splashing of word (not complete)

The sun and the moon bring a smile

Declare you as an Awesome God

BRIDGE:

Oh that lilies come back with in adoration

The beast of the field

Comes with music and dance

And all creations join together

There with one voice

We lift You High

CHORUS:
(Repeated 2x)

SOLO 1
(IGBO):

Onye kere Eligwe nu uwa

Intata imirim ne ebu ogwu

Abkurie ezuru ike

Olore ihe loro elhe

O’chiru ozu eh

Odim mma, ne merem Umuya mma

Odo ogwu akataka, uzu nap u nwa

De wanyi ise npe, nna ndi ne wehgi nna

Nne ndi ne wehgi nne

Ugwu ihere onye ozur

Out aka neru mba

Abakure ezuru ike

Abum ihe Ibum

Anyi nge ahu zo

Ohia nrer oku, ma ahehia el rer oku

Ikem aban ogwu

O’che taru onye E’chefuru
E’chefu

Chino
ne Eligwe, O’gur dory a na pou n’ala

Obara kiti okwu giri onu ya

Chi ana whu nu oku, ya ne ekwu nu ome

Ome nbu eherike

Ome ogwun nu ora, ogwum nu ora

Anyi na Ekele gi

Umu na ja gi mma

Nna aha Jesus.

SOLO 2
(YORUBA):

Atoba jaye, eloro meyi

Obalanu, obalene

Obatiti ayera ye

Alewe lesheh, ale sheh lewe

Arabaribii, aribi rabata

Obatolanu olore ogugu pa

Kuju bare oh

ALSO SEE  GOD BE PRAISED - JOYOUS 9 LYRICS By JC Choir (Special conductor -Thobekile Masinga)

Tore kosobabire, denu aye ye

Kabi-yo ose yu oh

SOLO 3
(HAUSA):

Allah meh sariki

Ki’ehene meh hariju wari
kasa

Najubigu be gewax

Najubigu kido

Najubigu ariwa

Nakumo  tan
mo

Wameh amoka

Kia ine Allah meh kiwowa

Kia ine kuma Allah ne she nkie

Kia ine Allah meh tuwalewu

Ti kia kwu deya gat ewe so wa dewu

Aru abada, aru abada

Among so ma abong

SOLO 4
(PIDGIN):

A’ ha he he he he

Omini  mini
Baba I dey hey

No be You bi Dis?

Na who one kon contess your majesty

I say dat persin no reach

Meh de persin gu ask

Pharaoh, Herod and
Nebuchadnezzar wetin den tek dia eye see

Dat is why we call you Omini mini

Because na You be Omini present

Omini Potent and Omini science even Omini
commercial

De unchangeable changer

Na You bi de one weh was

Na You is

And na You is till dey come

Dat is why we call You Omini

He he Hallelujah

PARTS:

SUPRANO:

Ununu nile na abu gi otitu

Babadu nile ne efegi ofufe

Eligwe nu uwa na si

Chineke imela, imela ha

ALTO:

Anyi nile na sigi Chineke Imela

Anyi na sigi Chineke Imela

Imela, Chineke Imela

Onye ne me mma Imela

Imela ah… imela ah…

TENOR:
Anyi Bo nile ne feh gi
Anyi na nile na sigi
Re beh Ebube gi
Weh ru neh Ebube gi
Mma mma…
Ma Ome… la…

CHORUS:
(Repeated till fade)

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request