Damu Yako by Ruth Matete full lyrics and Video

Song Title: Damu Yako

Author: Ruth Matete

Language: English

 

Damu Yako full lyrics

Kuna nguvu damu ni mwako
Kuna nguvu damu ni mwako
Kuna nguvu damu ni mwako
Yesu damu ni mwako  .

Kuna nguvu damu ni mwako
Kuna nguvu damu ni mwako
Kuna nguvu damu ni mwako
Yesu damu ni mwako  .

Damu yako yaponya
Damu yako yakomboa
Damu yako yatakasa
Yesu damu ni mwako  .

Kuna nguvu nguvu ya ajabu
Damu ni mwa Yesu
Kuna nguvu nguvu ya ajabu
Msalabani pa Yesu   .

Kuna nguvu nguvu ya ajabu
Damu ni mwa Yesu
Kuna nguvu nguvu ya ajabu
Msalabani pa Yesu  .

Damu yako yaponya
Damu yako yakomboa
Damu yako yatakasa
Yesu damu-ni mwako
Yesu damuni mwako  .

Translation
There is power in Your blood
There is power in Your blood
There is power in Your blood
Jesus in Your blood .

Video