Osuba By Peterson Okopi Full Lyrics and Video

SONG TITLE: Osuba

AUTHOR: Peterson Okopi

LANGUAGE: Yoruba

Osuba By Peterson Okopi Full Lyrics

CHORUS

Osuba re ma re oo ee
Osuba re ma re oo ee
Olorun to le mi mio
Osuba re ma re oo ee
Osuba re ma re oo ee

VERSE 1

Oba, adake da’jo
Oba, olu dabo mi
Mogbe iba fun o ooo
Ooh mo f’ori ba ale oo
Mogbe iba fun o ooo
Ooh mo f’ori ba ale oo

CHORUS

Osuba re ma re oo ee
Osuba re ma re oo ee
Olorun to lagbara oo
Osuba re ma re oo ee
Osuba re ma re oo ee

Verse 2

Aji kan lukan pa
Awokan wokan ye ooo
(Osuba re ma re oo ee)
Ajade ma ma tan ni le ma ma tan nile ooo
(Osuba re ma re oo ee)
Ajinde ati iye
Emi tin je emini
(Osuba re ma re oo ee)
Giga giga giga ninu olola ooo
(Osuba re ma re oo ee)
Iba fun jesu

ALSO SEE  Ko Ma Si (Nobody Like You) by Lara George Full Lyrics

THE VIDEO