NDIZOKULANDELA – JOYOUS 17 By Unathi Siyakha Mzekeli

Wandibiza ndasabela
[You called me and I responded]
Ndaze ndafuman’ ubuncwane bothando
[And I received the riches of love]
Namhla ndisondele phambi kwakho
[Today I came before you]
Ndifun’ ukhokelwa nguwe
[I want you to lead me]
Ndifun’ ukulawulwa nguwe
[I want you to control me]
Ndifuna uhamba nawe
[I want to walk with you]

CHORUS:
Ndizokulandela
[I will follow]
Jesu ndohamba nawe
[Jesus I will go with you]
Apho ukhoyo
[Wherever you are]
Ndizokulandela
Ebukhweni bam 
[In my place of betrothal]
NgoJesu ndiphephile
[Though Jesus I’m healed]
Ndizokulandela
Jesu ndohamba nawe

Amandl’ okuphila afumaneka kuwe
[Living powers are found in you]
Unguwo umthombo wabo ubomi
[You’re the stream of life]
Njalo ndizohlal’ ezinyaweni zakho
[So I will forever stay at your feet]
Ngoba nguw’ umkhokeli wam
[Because you are my leader]
Umomelezi wam,
[My pillar of strength]
Ulithemba elimiyo, elimiyo
[You’re an everpresent hope]

(Chorus)

Ubomi bami
[My life]
Bukuwe Nkosi [is in you]
Ngako ndizolandela
(Jesu ndohamba nawe)

Ububomi ndibudingayo
[You’re the life I need]
Ndiyakudinga mihla yonke
[I need thee everyday]
Ngako ndolandela
(Jesu ndohamba nawe)

Noba kuyenyukela kuyehlela
[Nomatter the ups and downs]
Ndizonyathela apho unyathele khona
[I’ll keep on following your steps]
(Jesu ndohamba nawe)

Ndizolandela, ndizolandel
Ndizolandela wena
(Jesu ndohamba nawe)

Ndizohamba nawe
Ndizohamba nawe
(Jesu ndohamba nawe)

Ndizonyathela
Wen’ unobomi bam
Wen’ ukukuphila kwam
Wen’ ulithemba lam
Wen’ ungumonwabisi wam
[You’re my source of joy]

Ndonwabile xa ndikuwe [I’m joyful in your presence]
Ndinobomi xa ndikuwe
Ngako ndizonyathela
Kwenyukela kwehlela
Ndizohamba nawe
Sebendihleka ndizohamba nawe
[When they’re laughing at me]
Sebendithuka ndizohamba nawe
[When they’re calling me names]

Ndizonyamezela noba kwenzekani
Ndizonyamezela noba kwenzekani
Ndizohamba nawe 
Ndizohamba nawe 
Ndizohamba nawe
Ndizohamba
Hallelujah
Jesu ndohamba nawe

ALSO SEE  Title: Most High God (Pastor Kofi Thompson)

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request