Jehovah Daalu by Pat Uwaje-King full lyrics and video

Song Title: Jehovah Daalu

Author: Pat Uwaje-King

Language: English

Jehovah Daalu by full lyrics

Chorus:
Jehovah Daalu o n’ebele o
(Thank You Jehovah for Your Mercies)
Jesu mbene na olu’oma o
(Thank You Jesus for Your Good works)

Verse 1:
Jehovah daalu Onye ne dum Ije o
(Thank You Jehovah, You’re the one who walks with me)
Jesu mbene na olu’oma o
(Thank You Jesus, for Your Good works)
Jehovah daalu o n’ebele o
(Thank You Jehovah, for Your Mercies!)
Jesu mbene na olu’oma o
(Thank You Jesus, for Your Good works)

Verse 2:
Jehovah daalu Onye nje me’onu o (Thank You Jehovah, The one I make my boast in)
Jesu mbene na olu oma o
(Thank You Jesus for Your Good works!)
Jehovah daalu o n’ebele o
(Jehovah thank you for Your Mercies!)
Jesu mbene na olu oma o
(Jesus thank you for Your Good works!).

Video