ENTABENI EKUDE – JOYOUS 3 LYRICS By Sharon Dee

 
Entaben’ ekude kwem’ isiphambano
[In a farawar mountain there stands a cross] 
Esinobuhlungu nehlazo
[Filled with hurt and humiliation]
Ngisithanda sona ngob’ uJesu wami lo
[I like it coz Jesus of mine]
Wabethelwa kuso ngenxa yam
[Was crucified there because of me]
Ingakho
[That’s why]
Ingakho ngisibabaza sona sodwa
[That’s why I talk about it]
Kuze ngiwubeke phants’ umthwalo wezono
[So that I can lay off the burden of sins]
Ngizoku bambelela kusona isiphambano
[I will hold on to the cross]
Ngize ngiwuz’ umqhele wami.
[So I may be rewarded]
Umangisibona uJesu elenga kuso
[When I saw Jesus hanging on to it]
Kumina akuvumi ngithule
[I couldn’t keep quiet]
Ingakho mgisibabaza sona sodwa
Kuze ngiwubeke phants’ umthwalo wezono,
Ngizoku bambelela kusona isiphambano
Ngize ngiwuz’ umqhele wami.

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request