EMAZULWINI – JOYOUS 18 LYRICS By JC Choir

Kunzima, kumnandi
[In hardships and joyful moments]
Kumele ngibambelele
[I have to hold on]
Ngilungiselele
[And prepare]
Anginay’ eny’ indawo
[I have no other place]
Engingakhosela kuyo
[That I can run to]
Ngifun’ impilo yaphakade
[I want an eternal life]
Ngihlale nay’ uBaba
[And dwell with my father]


Ithemba lam limi kuye
[My hope is unto Him]
Ngizoguqa
[I will bow down]
Ngithandaze yonk’ imihla
[And pray everyday]

Umusa wakhe ungibambile
[His mercy is holding me]
Ngesandla esifudumele
[With a warm hand]
Kuyiqiniso ukuthi impilo yam
[It’s true that my life]
Ifihlwe kuyena
[Is kept safe in Him]

Emazulwini ngilindelwe
[In heaven they’re waiting]
Ukuba ngifike kuBaba
[For my arrival to God]
Uhambo lwam kulo mhlaba
[My journey on this earth]
Lungidonsela kuye
[Is pulling me close to Him]

Kuyisifiso esikhulu
[It’s my greatest wish]
Ukuthi ngize ngifik’ ezulwini
[To reach the heaven]

Lyrics found using:

  • jc choir
ALSO SEE  (NOH, NOH) SEBEHLALA BEJABULA - JOYOUS 3 LYRICS

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request